Online-catalog-design client in the Leather Manufacturing Industry - Sword Digital Art, Mossel Bay, Western Cape, South Africa

Online Catalog Design Feedback:  Manufacturer

George, South Africa | Accountant | https://www.derlederhandler.com

Online Catalog Design Feedback:  Manufacturer’s Employee

Maresa

October 30, 2017

Email:   Wow, I’m very impressed with the website!

Originally in Afrikaans:  Jislaaik, ek is baie beïndruk met die website hoor!

November 30, 2017

WhatsApp:  Our website is quite busy, almost too busy to service… can you believe it!  Our factory is overloaded with work and we are pressing to finish by 15 December.

Originally in Afrikaans:  Ons website is omtrent lekker besig, amper té besig om nou te diens… kan jy dit glo!  Ons fabriek is toe onder die werk en druk om klaar te kry teen 15 Desember.

Online-catalog-design client in the Leather Manufacturing Industry - Sword Digital Art, Mossel Bay, Western Cape, South Africa